Radom

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2017-06-26 08:00 2017-06-26 12:00 4 Radom
ul. Wyścigowa kiosk Ruchu, Warzywniak
P-9
2017-06-26 08:00 2017-06-26 14:00 6 Klwatka Królewska
od nr. 18 do CPN
Klwatka 3
2017-06-26 10:00 2017-06-26 14:00 4 Radom
ul. Opoczyńska nr. 17/25, 27/29 Orlik
Topiel
2017-06-27 08:00 2017-06-27 12:00 4 Trablice
od nr. 54e do nr. 81
Trablice 3
2017-06-27 08:00 2017-06-27 14:00 6 Radom

ul. Nasypowa od nr. 1 do nr. 9a i od nr. 2 do nr. 32
ul. Starokrakowska od nr. 47 do nr. 77 i od nr. 40 do nr. 62
Kościół Młyńska
2017-06-27 10:00 2017-06-27 13:00 3 Radom
ul. Podmiejska od nr. 2 do nr. 56 i od nr. 3 do nr. 59
ul. Dzielna od nr. 11 do 13a i nr. 6
Dzielna
2017-06-30 07:00 2017-06-30 17:00 10 Iłża
ul. Wójtowska
Iłża
ul. Przy Malenie
Iłża
ul. Cicha
Iłża
ul. dr Anki od nr. 55 do nr. 76
Iłża
ul. Wójtowski Młyn
Iłża
ul. Staromiejska od nr. 63 do 126
Małomierzyce

Piłatka

Krzyżanowice

Jedlanka Stara
odnr. nr 1 do nr. 6
Chwałowice

Krzyżanowice