Mielec

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2017-06-29 07:00 2017-06-29 15:00 8 Cmolas

Cmolas 3
2017-06-30 08:00 2017-06-30 17:00 9 Hucina

Hucina 1, 2, 6
2017-06-30 08:00 2017-06-30 14:00 6 Tarnobrzeg
ul. Władysława Broniewskiego
Tarnobrzeg 40.
Obwód nr 11.
2017-06-30 08:00 2017-06-30 14:00 6 Komorów

Komorów 5.
2017-06-30 08:00 2017-06-30 10:00 2 Grębów

Grębów 12.
2017-06-30 08:00 2017-06-30 16:00 8 Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie 15
Obwód w kierunku słupa nr 27
2017-06-30 11:00 2017-06-30 14:00 3 Mała

Mała 4
ZK na działce nr 2531 w miejscowości Mała
2017-07-03 07:00 2017-07-03 15:00 8 Hucina

Hucina 4
Obwód nr 1, 2
2017-07-03 08:00 2017-07-03 14:00 6 Padew Narodowa
ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej
Padew Narodowa 1
2017-07-04 07:00 2017-07-04 15:00 8 Hucina

Hucina 6
Obwód nr 2
2017-07-04 07:00 2017-07-04 14:00 7 Ocieka

Ocieka 10
2017-07-04 08:00 2017-07-04 17:00 9 Hadykówka

Hadykówka 1, 2
2017-07-04 08:00 2017-07-04 14:00 6 Padew Narodowa
ul. Rzeczna
ul. Stadionowa
ul. Sportowa
Padew Narodowa 2
2017-07-04 08:00 2017-07-04 14:00 6 Tarnobrzeg
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. Zakole
Mokrzyszów 1
2017-07-05 07:00 2017-07-05 19:00 11 Nawsie

Nawsie 2, 3, 4, 9
2017-07-05 07:00 2017-07-05 14:00 7 Borek Wielki

Borek Wielki 1
2017-07-05 08:00 2017-07-05 14:00 6 Padew Narodowa
ul. Jeziórko
Padew Narodowa 3
2017-07-05 08:00 2017-07-05 15:00 7 Nowa Dęba
ul. ks. Henryka Łagockiego
Nowa Dęba 25
Obwód nr 8
2017-07-06 06:00 2017-07-06 12:00 6 Kolbuszowa Górna

Kolbuszowa Górna 14
2017-07-06 06:00 2017-07-06 12:00 6 Kolbuszowa
ul. Jana Wiktora
Kolbuszowa 10
2017-07-06 06:00 2017-07-06 15:00 9 Kolbuszowa

BISS 2 Kolbuszowa
2017-07-06 07:00 2017-07-06 14:00 7 Borek Wielki

Borek Wielki 6
2017-07-06 08:00 2017-07-06 14:00 6 Padew Narodowa
ul. Wschodnia
ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej
Padew Narodowa 4
2017-07-06 08:00 2017-07-06 14:00 6 Tarnobrzeg
ul. Zakrzowska
ul. Piekarska
ul. Ludowa
Mokrzyszów 2
2017-07-07 07:00 2017-07-07 15:00 8 Klęczany

Klęczany 1, 2, 3
2017-07-07 08:00 2017-07-07 14:00 6 Padew Narodowa
ul. Księdza Jana Kica
ul. Szkolna
ul. Ogrodowa
ul. Kwiatowa
ul. Jarzębinowa
Padew Narodowa 5