Jeziorna

Zmień lokalizację
Data Rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2017-06-26 08:00 2017-06-26 16:00 8 Konstancin-Jeziorna
ul. Kazimierza Pułaskiego Ul. Puławskiego od nr 8 do nr 22
02-0703 Skolimów Sowińskiego
2017-06-26 09:00 2017-06-26 12:00 3 Raszyn
ul. Szkolna
02-1112 Raszyn Poniatowskiego
2017-06-27 08:00 2017-06-27 14:00 6 Wólka Kozodawska
ul. Dworska 34
02-0731 Wólka Kozodawska POD
Pracownicze ogródki działkowe
2017-06-27 08:00 2017-06-27 17:00 9 Uwieliny

Kędzierówka

Jaroszowa Wola

Kamionka

Od godz.8-10 oraz 16-17
St. tr.
02-0175 Jaroszowa Wola
23A0003 Jaroszowa Wola
02-1139 Jaroszowa Wola
02-1574 Jaroszowa Wola Kamionka
02-0174 Kaczorówek

Od godz 8-17
St tr.

02-0173 Uwieliny
02-0172 Uwieliny Duchowne
02-0171 Uwieliny Osiedle
02-0170 Uwieliny Wieś
02-1011 Uwieliny Hydrofornia
23C290 Dworek Polski
23A0016 Kędzierówka Kościół
02-0169 Kędzierówka Edwardów
02-0168
02-1915 Uwieliny Dędowa
Kędzierówka kościół, Jaroszowa Wola Kamionka, Kaczorówek,
2017-06-28 08:00 2017-06-28 14:00 6 Łubna
ul. Łubińska ul.Łubińska od nr 3 do nr 8
ul. Łubińska ul.Łubińska od nr 3 do nr 4
02-0928 Łubna 5
Baniocha Ul. Łubińska od nr 4 do nr 8
2017-06-28 09:00 2017-06-28 18:00 9 Baniocha
ul. Zakole
ul. Prosta
ul. Nad Stawami
ul. Dąbrówki
ul. Boczna
ul. Spacerowa
02-0208 Baniocha Osiedle
02A0168 Baniocha MAZ
2017-06-29 08:00 2017-06-29 14:00 6 Góra Kalwaria
ul. Wiejska 6 i 6A
ul. Marianki
02-1196 Góra Kalwaria Marianki Piekarnia