Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
PGE Dystrybucja organizatorem I Forum Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego
czwartek, 11.09.2014 r.

9 września br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyło się I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego zorganizowane przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Dotychczas podobne wydarzenie zorganizowano w kilku Oddziałach Spółki m.in. warszawskim, lubelskim i łódzkim. Jak twierdzą uczestnicy spotkania - współpraca samorządów z lokalnym OSD jest korzystna dla każdej ze stron, szczególnie w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do udziału w pierwszej edycji Forum Okręgu Radomsko-Kieleckiego zaproszono przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania Oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów.

Podczas inauguracji spotkania Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna, Wojciech Kurek powiedział między innymi – „Forum jest pierwszą próbą podzielenia się wiedzą na tematy związane z dystrybucją energii elektrycznej. Liczymy, że to spotkanie pomoże nam po pierwsze lepiej się poznać, a po drugie ułatwi nam wspólną realizację zadań, do których zostaliśmy zobligowani przez ustawodawcę”. W pierwszej części spotkania skarżyscy energetycy omówili zagadnienia związane z realizacją inwestycji na obszarze działania Oddziału. Zaprezentowane zostały również najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2019. W dalszej kolejności skoncentrowano się na zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii masowych. Pierwszy panel konferencyjny zakończył się tematyką dotyczącą eksploatacji oświetlenia drogowego.

Drugą część Forum rozpoczęto prelekcją - „Budowa urządzeń energetycznych, problemy ograniczające prowadzenie inwestycji”. Ta część konferencji poświęcona została również przedstawieniu procedur stosowanych w PGE Dystrybucja w zakresie przyłączania nowych odbiorców do sieci oraz działalności z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanej przez spółkę na rzecz lokalnych społeczności.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury
wtorek, 02.09.2014 r.

27 sierpnia br. P. Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., uczestniczył w spotkaniu podsumowującym dwuletnią współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

W spotkaniu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wzięli udział Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum - prezesi urzędów regulacyjnych, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego. Uczestnicy spotkania dokonali oceny rezultatów dotychczasowej współpracy oraz przedstawili rekomendacje i plany na lata 2014-2015.

W ramach Memorandum Sygnatariusze prowadzą wspólną kampanię, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej. W czasie dwóch lat prac nad Memorandum udało się między innymi włączyć jego cele w katalog działań objętych rządowym programem ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Więcej informacji nt. Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury pod adresem: http://www.uke.gov.pl/razem-przeciw-kradziezy-i-dewastacji-infrastruktury-podsumowanie-oraz-plany-14591.

PGE Dystrybucja S.A. rozdaje dzieciom energetyczne tornistry
czwartek, 21.08.2014 r.

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna pn. „Energetyczny Tornister”w PGE Dystrybucja S.A. realizowanych w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – osób niepełnosprawnych oraz dzieci z niezamożnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne.

Akcja „Energetyczny Tornister”, która od ponad 10 lat jest prowadzona w województwie łódzkim, już po raz drugi obejmie wszystkie Oddziały Spółki. W bieżącym roku PGE Dystrybucja S.A. łącznie przekaże najmłodszym uczniom ponad 2000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne …i dobrą energię. Kolorowe plecaki trafią do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Akcja, prowadzona we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Domami Dziecka, realizowana jest w ostatnim tygodniu sierpnia – czyli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego – oraz w pierwszych dniach września. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki w szkole.

Na terenie działania Oddziału Łódź-Miasto oraz Oddziału Łódź-Teren tornistry pełne energii otrzyma ok.  500 dzieci, na terenie Oddziału Warszawa – ok. 300. Pozostałe Oddziały rozdadzą najbardziej potrzebującym pierwszakom ponad 1200 energetycznych wyprawek.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A