Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury
wtorek, 02.09.2014 r.

27 sierpnia br. P. Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., uczestniczył w spotkaniu podsumowującym dwuletnią współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

W spotkaniu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wzięli udział Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum - prezesi urzędów regulacyjnych, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego. Uczestnicy spotkania dokonali oceny rezultatów dotychczasowej współpracy oraz przedstawili rekomendacje i plany na lata 2014-2015.

W ramach Memorandum Sygnatariusze prowadzą wspólną kampanię, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej. W czasie dwóch lat prac nad Memorandum udało się między innymi włączyć jego cele w katalog działań objętych rządowym programem ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Więcej informacji nt. Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury pod adresem: http://www.uke.gov.pl/razem-przeciw-kradziezy-i-dewastacji-infrastruktury-podsumowanie-oraz-plany-14591.

PGE Dystrybucja S.A. rozdaje dzieciom energetyczne tornistry
czwartek, 21.08.2014 r.

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna pn. „Energetyczny Tornister”w PGE Dystrybucja S.A. realizowanych w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – osób niepełnosprawnych oraz dzieci z niezamożnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne.

Akcja „Energetyczny Tornister”, która od ponad 10 lat jest prowadzona w województwie łódzkim, już po raz drugi obejmie wszystkie Oddziały Spółki. W bieżącym roku PGE Dystrybucja S.A. łącznie przekaże najmłodszym uczniom ponad 2000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne …i dobrą energię. Kolorowe plecaki trafią do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Akcja, prowadzona we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Domami Dziecka, realizowana jest w ostatnim tygodniu sierpnia – czyli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego – oraz w pierwszych dniach września. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki w szkole.

Na terenie działania Oddziału Łódź-Miasto oraz Oddziału Łódź-Teren tornistry pełne energii otrzyma ok.  500 dzieci, na terenie Oddziału Warszawa – ok. 300. Pozostałe Oddziały rozdadzą najbardziej potrzebującym pierwszakom ponad 1200 energetycznych wyprawek.

PGE Dystrybucja S.A. obroniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI
piątek, 18.07.2014 r.

18 lipca 2014 r. został ogłoszony wyrok, którym Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie trzy odwołania złożone przez wykonawców wobec opracowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI (Advanced Metering Infrastructure). Jednocześnie wykonawcy zostali obciążeni kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Postępowanie wywołane wniesieniem odwołań toczyło się w ramach obecnie trwającego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI w obszarach pilotażowych w Oddziałach Białystok i Łódź-Miasto oraz wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI”.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Izba przyznała zasadność argumentów o konieczności stosowania modulacji OFDM jako rozwiązania najbardziej zaawansowanego technicznie, uznając przy tym, że dowody przedstawiane przez odwołujących okazały się niewystarczające dla wykazania, że zamawiający powinien również dopuścić w warstwie fizycznej modulację ETSI stosowaną w specyfikacji OSGP. Krajowa Izba Odwoławcza zaakcentowała też należyte rozeznanie rynku dokonane przez zamawiającego, w tym poprzez przeprowadzony dialog techniczny, który nie był kwestionowany przez wykonawców z OSGP.

Jednocześnie potwierdzono także, iż projekty realizowane przez inne podmioty, pełniące również obowiązki OSD, nie są identyczne z postępowaniem PGE Dystrybucja S.A., która ma prawo do indywidualnego rozpoznania swoich potrzeb i kształtowania postanowień SIWZ w tym zakresie.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A