Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
Rehabilitujemy zimujące bociany
poniedziałek, 17.11.2014 r.

Z rekomendacji PGE Dystrybucja, Fundacja PGE „Energia z Serca” przekazała środki na rehabilitację i całodobową opiekę weterynaryjną stada ok. 70 bocianów zimujących w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.

14 listopada br. przedstawiciele PGE Dystrybucja złożyli wizytę w Ośrodku, aby oficjalnie rozpocząć współpracę z tą prężnie działającą placówką.

Od wielu lat spółka bierze czynny udział w działaniach wspomagających ochronę Bociana białego m.in. poprzez montaż konstrukcji pod bocianie gniazda. Na terenie spółki zamontowano ponad 21 tys. platform bocianich. Prace przy gniazdach są prowadzone poza okresem ochronnym tj. od 16. października do 28. lutego.

Zdaniem spółki - takie działanie jest z korzyścią dla ptaków, jak również infrastruktury energetycznej. Platformy służą bezpieczeństwu bocianów i zmniejszają awaryjność sieci. Ciężkie gniazda nie powodują zrywania przewodów, ptasie odchody korozji sprzętu, a wilgotne gniazdo upływu prądu i strat energii elektrycznej. Konstrukcja znakomicie izoluje ptaka od sieci energetycznej. Doświadczenia ubiegłych lat potwierdzają potrzebę i skuteczność akcji. Ptaki w ponad 90% zasiedlają platformy.

Spółka podejmuje również inne działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem, poprzez np. budowę linii izolowanych, bezpiecznych dla środowiska, montowanie kul ostrzegających ptaki, stosowaniu konstrukcji i osprzętu zapobiegających siadaniu i gniazdowaniu ptaków na słupach linii 110kV i SN, czy też montażu osłon na stacjach transformatorowych 15/ 0,4 kV.

PGE Dystrybucja pracuje nad efektywnością operacyjną
środa, 29.10.2014 r.

PGE Dystrybucja S.A. w ramach prowadzonych prac nad poprawą efektywności operacyjnej zakończyła III Fazę wdrożenia Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej i tym samym objęła jego zasięgiem cały obszar działania Spółki. Zakończenie tego etapu wdrożenia programu rozpoczyna kolejny etap prac nad poprawą efektywności operacyjnej, czyli kontynuację wdrożenia produktów programu oraz poszukiwanie nowych obszarów, których unowocześnienie lub optymalizacja pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności pracy służb eksploatacyjnych Spółki.

Głównym celem Programu była poprawa efektywności operacyjnej w wyniku zmian organizacji pracy oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja S.A. czego efektem będzie zmniejszenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

Program Poprawy Efektywności Operacyjnej w I Fazie prowadzony był na terenie Oddziału Warszawa, następnie rozszerzony został na Oddział Rzeszów oraz Oddział Skarżysko-Kamienna (II Faza), by w III Fazie objąć zasięgiem pozostałe Oddziały tj. Białystok, Lublin, Łódź Miasto i Łódź Teren oraz Zamość.

Prace w ramach Programu skupiły się na trzech obszarach działalności operacyjnej Spółki: eksploatacji, przerw nieplanowanych oraz przerw planowanych. Każdy z wymienionych obszarów zawierał szereg dedykowanych inicjatyw mających na celu zmiany organizacji pracy służb odpowiadających za podstawową działalność Spółki oraz wypracowanie wspólnych dla wszystkich Oddziałów Spółki instrukcji, zaleceń i procedur.

BHP oczami dzieci
środa, 29.10.2014 r.

W PGE Dystrybucja rozstrzygnięto ostatni etap konkursu plastycznego o tematyce BHP w ramach Programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy".

Konkurs adresowany był do dzieci pracowników, które miały namalować plakat promujący bezpieczne wykonywanie pracy na eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. urządzeniach elektroenergetycznych.

W ramach konkursu, pracownicy prowadzili rozmowy ze swoimi dziećmi, opisując im procesy i procedury zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Są to: Adrianna Utrata, 5 lat (Oddział Warszawa), która wykonała pracę pt. "Kask i szelki - trud niewielki" oraz Maria Wnorowska, 9 lat (Oddział Białystok) za pracę pt. "Pamiętaj i żyj".

Uczestnicy konkursu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Z nadesłanych prac wybrano 14. najciekawszych, które zostaną wykorzystane w kalendarzu Spółki na rok 2015. Zostanie on rozesłany do wszystkich Rejonów i Posterunków Energetycznych. Część prac została zakwalifikowana jako plakaty BHP.

Zdaniem władz spółki wydatkowane na ten cel środki są inwestycją w promowanie bezpieczeństwa i wzajemnej odpowiedzialności pracowników na stanowiskach pracy. Konkurs zintegrował także rodziny pracowników wokół szeroko rozumianego BHP.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A