Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
PGE Dystrybucja poprawia efektywność operacyjną
poniedziałek, 02.06.2014 r.

PGE Dystrybucja, w ramach realizowanego Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, wprowadza zintegrowane zarządzanie pracą elektromonterów. Projekt pilotażowo został zrealizowany w Oddziale Warszawa w Rejonie Energetycznym Jeziorna. Obecnie program wdrażany jest we wszystkich RE Oddziału Warszawa oraz w RE Radom (Oddział Skarżysko-Kamienna) w RE Staszów (Oddział Rzeszów), RE Biała Podlaska (Oddział Lublin), RE Zamość (Oddział Zamość), RE Suwałki (Oddział Białystok) i RE Bełchatów (Oddział Łódź-Teren).

Wprowadzenie zintegrowanego zarządzania elektromonterami w PGE Dystrybucja pozwoli na lepsze wykorzystanie umiejętności i potencjału elektromonterów. Celem projektu jest możliwość dynamicznego przydzielania zadań wszystkim elektromonterom pracującym w ciągu jednej zmiany w danym Rejonie Energetycznym. Spółka do realizacji tego celu wykorzystuje nowe narzędzie – mobilną aplikację, która umożliwia i ułatwia nowy sposób organizacji pracy. Pracownik dozoru koordynujący pracę elektromonterów wprowadza do aplikacji zadania do wykonania na dany dzień, określając jednocześnie hierarchię ważności poszczególnych zadań. Elektromonterzy po wykonaniu danej pracy w terenie, potwierdzają ten fakt w aplikacji mobilnej w smartfonie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie. Rejestracja zadań prowadzona jest bezpośrednio przy ich wykonywaniu, dzięki czemu można obserwować postęp prac, racjonalnie je koordynować lub w razie potrzeby dynamicznie zmienić przydział zadań w ciągu jednej zmiany.

PGE Dystrybucja podaje, że już w pierwszych dniach pilotażowego zastosowania nowych rozwiązań zauważono, że dają one możliwość analizowania oraz dalszego usprawniania procesu pracy i świadczenia usług przez elektromonterów. Generowane przez program raporty pozwalają codziennie analizować przebieg pracy elektromonterów i wspólnie z pracownikami dozoru rozważyć i wskazać metody optymalizacji poszczególnych działań. Zarządzanie elektromonterami przez jednego koordynującego, dynamiczne przydzielanie zadań w nowym programie, łatwe i jasne raportowanie, to usprawnienie dla całej organizacji Rejonu Energetycznego.

W ramach realizowanego obecnie Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, PGE Dystrybucja planuje obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki (obniżenie wskaźnika SAIDI) do poziomu 300 minut do roku 2019, poprawę efektywności wykorzystania czasu pracy oraz poprawę kultury i standardów bezpieczeństwa pracy.

PGE Dystrybucja wymieni większą ilość transformatorów
piątek, 16.05.2014 r.

Zawarto aneksy do umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Lublin i Oddział Łódź Teren a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach rozszerzonego rzeczowego zakresu projektów dodatkowo wymienionych zostanie: 13 transformatorów 110/SN o mocy 16 MVA oraz 572 transformatorów 15/0,4 kV. Wartość prac związanych z rozszerzonym zakresem rzeczowym szacowana jest na ok. 21 mln złotych, a źródłem ich finansowania będą dotychczas wygenerowane oszczędności osiągnięte w wyniku postępowań przetargowych.

Obecnie PGE Dystrybucja realizuje cztery projekty (w oddziałach: Lublin, Łódź–Teren, Warszawa i Zamość), w ramach których łącznie wymieni około 5900 sztuk transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach.
Wartość inwestycji netto dla tych projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania to około 65 mln złotych. Rezultatem zakończonych w 2014 prac będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie.

Konsolidacja Obszarowych Centrów Dyspozytorskich w PGE Dystrybucja
poniedziałek, 12.05.2014 r.

PGE Dystrybucja w ramach kontynuuacji zmian organizacyjnych dotyczących obszaru prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnych rozpoczętych w 2012 roku realizuje Program Konsolidacji Obszarowych Centrów Dyspozytorskich.

Celem Programu Konsolidacji Obszarowych Centrów Dyspozytorskich jest optymalizacja organizacyjna i ujednolicenie w oddziałach spółki procesów związanych z prowadzeniem ruchu sieci, co w ocenie spółki w konsekwencji przyczyni się do wzrostu efektywności tych procesów oraz zmniejszy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obecnie w oddziałach PGE Dystrybucja, w ramach ośmiu Centralnych Dyspozycji Mocy, funkcjonuje 8 Oddziałowych Centrów Dyspozytorskich (CO) i 69 Obszarowych Centrów Dyspozytorskich (OCD). Docelowo w spółce osiągnięta zostanie struktura, w której funkcjonować będzie: 7 CO oraz 42 OCD.

Konsolidacja Obszarowych Centrów Dyspozytorskich jest następstwem programu konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. Jak podkreśla spółka zgodność obszarów sieci zarządzanych przez Obszarowe Centra Dyspozytorskie i Rejony Energetyczne ułatwia planowanie prac i nadzór nad ich wykonywaniem.

Jednocześnie w ocenie spółki program służy zwiększeniu efektywności zarządzania większym zespołem dyspozytorów w skonsolidowanym OCD, optymalnemu wykorzystaniu pracowników poprzez wyrównanie obszarów obsługiwanych przez poszczególne CD tj. ilości linii SN i nN oraz odbiorców.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A