Cookies
w
PGE Dystrybucja S.A.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane. Zgadzam się

Start
 
Taryfa OSD na rok 2015
poniedziałek, 22.12.2014 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: DRE-4211-57(6)/2014/19029/V/JCz/BH, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Plik do pobrania:

Kryptonim AMPER - ćwiczenia obronne w PGE Dystrybucja S.A.
czwartek, 18.12.2014 r.

17 grudnia br. Biuro Bezpieczeństwa PGE Dystrybucja S.A., w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, zorganizowało na terenie siedziby Oddziału Lublin ćwiczenia antyterrorystyczne mające na celu praktyczne sprawdzenie obowiązujących procedur zarządzania siecią elektroenergetyczną w sytuacji kryzysowej.

Scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem „Amper” zakładał wzięcie zakładników i utratę kontroli nad Centralną Dyspozycją Mocy w Oddziale. Integralnym elementem treningu była próba odbicia zakładników i pomieszczeń z rąk dywersantów przeprowadzona przez sekcję antyterrorystyczną Policji.

PGE Dystrybucja S.A. dostarcza energię elektryczną Odbiorcom na obszarze stanowiącym ok. 40% powierzchni kraju i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W związku z tym Spółka zobowiązana jest do zapewnienia i utrzymania sprawnego funkcjonowania również w sytuacjach nadzwyczajnych.

-Opublikowana w listopadzie br. nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP wskazuje na potencjalne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Wskazuje też kierunki, z których te zagrożenia płyną. Zwraca również uwagę na nowe rodzaje działań, z którymi możemy zetknąć się w najbliższej przyszłości. Jednym z nich jest niewątpliwie tzw. wojna hybrydowa, charakteryzująca się połączeniem działań wojsk regularnych i akcji o charakterze dywersyjnym, terrorystycznym z atakami na systemy informatyczne” – uważa koordynator akcji Marcin Pawlak, specjalista z Biura Bezpieczeństwa PGE Dystrybucja S.A.

- Inicjatywa symulowanych ćwiczeń na terenie przedsiębiorstwa energetycznego miała także na celu uświadomienie potencjalnych zagrożeń wśród jak największej liczby osób. Po ćwiczeniach powstaną sprawozdania służące ocenie naszej reakcji na takie zagrożenie oraz ulepszeniu procedur – dodaje Pawlak.

 

PGE Dystrybucja S.A. dokonała oceny ofert w przetargu na system AMI
środa, 10.12.2014 r.

Postępowanie przetargowe PGE Dystrybucja S.A. na budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w oddziale Białystok i oddziale Łódź-Miasto, wzbudziło duże zainteresowanie wykonawców. Na dwa zadania: wdrożenie warstwy pomiarowej systemu AMI oraz wdrożenie aplikacji centralnej systemu AMI złożono łącznie dwadzieścia ofert.

Oferty na zadanie pierwsze, czyli dostawę ponad 50 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej, złożyło ośmiu wykonawców. W wyniku badania i oceny, jako najkorzystniejsza została uznana oferta konsorcjum SP Elgama, UAB Elgama-Elektronika i ADD-Production, na kwotę 11,85 mln zł brutto która obejmuje swym zakresem warstwę pomiarową systemu AMI zbudowaną z jedno- i trójfazowych liczników energii elektrycznej wraz z koncentratorami wyposażonymi w moduły komunikacyjne PLC.

Oferty na zadanie drugie złożyło dwunastu wykonawców. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy NMG na kwotę 4,02 mln zł brutto, która obejmuje swym zakresem aplikację centralną systemu AMI. W przypadku zadania nr 2 kryterium oceny ofert stanowiła cena ważona oferty, gdzie cena zadania głównego miała wagę 0,85, cena opcji 1 (dodatkowy rozwój systemu) wagę 0,1, a cena opcji 2 (dodatkowe licencje) wagę 0,05.

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze zgodnie z ustawą.

PGE Dystrybucja S.A. przewiduje instalację inteligentnych liczników energii elektrycznej w wytypowanych lokalizacjach na obszarze Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Białystok w drugiej połowie 2015 r.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A