Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
PGE Dystrybucja pracuje nad efektywnością operacyjną
środa, 29.10.2014 r.

PGE Dystrybucja S.A. w ramach prowadzonych prac nad poprawą efektywności operacyjnej zakończyła III Fazę wdrożenia Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej i tym samym objęła jego zasięgiem cały obszar działania Spółki. Zakończenie tego etapu wdrożenia programu rozpoczyna kolejny etap prac nad poprawą efektywności operacyjnej, czyli kontynuację wdrożenia produktów programu oraz poszukiwanie nowych obszarów, których unowocześnienie lub optymalizacja pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności pracy służb eksploatacyjnych Spółki.

Głównym celem Programu była poprawa efektywności operacyjnej w wyniku zmian organizacji pracy oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja S.A. czego efektem będzie zmniejszenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

Program Poprawy Efektywności Operacyjnej w I Fazie prowadzony był na terenie Oddziału Warszawa, następnie rozszerzony został na Oddział Rzeszów oraz Oddział Skarżysko-Kamienna (II Faza), by w III Fazie objąć zasięgiem pozostałe Oddziały tj. Białystok, Lublin, Łódź Miasto i Łódź Teren oraz Zamość.

Prace w ramach Programu skupiły się na trzech obszarach działalności operacyjnej Spółki: eksploatacji, przerw nieplanowanych oraz przerw planowanych. Każdy z wymienionych obszarów zawierał szereg dedykowanych inicjatyw mających na celu zmiany organizacji pracy służb odpowiadających za podstawową działalność Spółki oraz wypracowanie wspólnych dla wszystkich Oddziałów Spółki instrukcji, zaleceń i procedur.

BHP oczami dzieci
środa, 29.10.2014 r.

W PGE Dystrybucja rozstrzygnięto ostatni etap konkursu plastycznego o tematyce BHP w ramach Programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy".

Konkurs adresowany był do dzieci pracowników, które miały namalować plakat promujący bezpieczne wykonywanie pracy na eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. urządzeniach elektroenergetycznych.

W ramach konkursu, pracownicy prowadzili rozmowy ze swoimi dziećmi, opisując im procesy i procedury zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Są to: Adrianna Utrata, 5 lat (Oddział Warszawa), która wykonała pracę pt. "Kask i szelki - trud niewielki" oraz Maria Wnorowska, 9 lat (Oddział Białystok) za pracę pt. "Pamiętaj i żyj".

Uczestnicy konkursu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Z nadesłanych prac wybrano 14. najciekawszych, które zostaną wykorzystane w kalendarzu Spółki na rok 2015. Zostanie on rozesłany do wszystkich Rejonów i Posterunków Energetycznych. Część prac została zakwalifikowana jako plakaty BHP.

Zdaniem władz spółki wydatkowane na ten cel środki są inwestycją w promowanie bezpieczeństwa i wzajemnej odpowiedzialności pracowników na stanowiskach pracy. Konkurs zintegrował także rodziny pracowników wokół szeroko rozumianego BHP.

Pierwszy wspólny przetarg polskich operatorów systemów dystrybucji
czwartek, 23.10.2014 r.

PGE Dystrybucja, ENEA Operator, TAURON Dystrybucja oraz RWE Stoen Operator ogłosiły wspólny przetarg na zakup ponad 36 tysięcy sztuk bilansujących liczników energii elektrycznej. Wolumen dostaw dla PGE Dystrybucja to 9 200 szt.

Na mocy zawartego porozumienia w dn. 17 października br., czterej polscy operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, spółki: ENEA Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ogłosiły rozpoczęcie wspólnej procedury przetargowej, której przedmiotem jest dostawa 36250 szt. bilansujących liczników energii elektrycznej. Jest to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce.

Przetarg został ogłoszony w formie zamówienia publicznego, postępowanie w imieniu i na rzecz czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wspólnie udzielających zamówienia prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.. Termin składania ofert upływa dnia 1 grudnia 2014 o godzinie 9:00. Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można znaleźć pod adresem: http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=3453&expired=0

Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zamontowane w stacjach średniego napięcia (SN) i będą odpowiedzialne za pomiary parametrów energii elektrycznej, która z tych stacji jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN). Ponadto liczniki ułatwią wykrywanie nielegalnego poboru energii i ograniczą w ten sposób poziom strat, ewentualnych kradzieży infrastruktury, a wdrożenie warstwy telekomunikacyjnej pozwoli na bieżące monitorowanie obciążenia sieci, co podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego Instalacja przez OSD liczników bilansujących na stacjach SN/nN będzie pierwszą fazą wdrożenia inteligentnego opomiarowania poprzez umożliwienie monitorowania parametrów pracy urządzeń na stacji (w tym aplikacje Smart Grid).

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A