Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
PGE Dystrybucja S.A. obroniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI
piątek, 18.07.2014 r.

18 lipca 2014 r. został ogłoszony wyrok, którym Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie trzy odwołania złożone przez wykonawców wobec opracowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na system AMI (Advanced Metering Infrastructure). Jednocześnie wykonawcy zostali obciążeni kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Postępowanie wywołane wniesieniem odwołań toczyło się w ramach obecnie trwającego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI w obszarach pilotażowych w Oddziałach Białystok i Łódź-Miasto oraz wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI”.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Izba przyznała zasadność argumentów o konieczności stosowania modulacji OFDM jako rozwiązania najbardziej zaawansowanego technicznie, uznając przy tym, że dowody przedstawiane przez odwołujących okazały się niewystarczające dla wykazania, że zamawiający powinien również dopuścić w warstwie fizycznej modulację ETSI stosowaną w specyfikacji OSGP. Krajowa Izba Odwoławcza zaakcentowała też należyte rozeznanie rynku dokonane przez zamawiającego, w tym poprzez przeprowadzony dialog techniczny, który nie był kwestionowany przez wykonawców z OSGP.

Jednocześnie potwierdzono także, iż projekty realizowane przez inne podmioty, pełniące również obowiązki OSD, nie są identyczne z postępowaniem PGE Dystrybucja S.A., która ma prawo do indywidualnego rozpoznania swoich potrzeb i kształtowania postanowień SIWZ w tym zakresie.

Energetyczne tornistry dla pierwszaków od PGE Dystrybucja S.A.
piątek, 27.06.2014 r.

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna „Energetyczny Tornister”, wspierająca potrzebujące dzieci, która w bieżącym roku po raz kolejny przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom ponad 2 tysiące tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

Przez wiele lat akcja „Energetyczny Tornister” prowadzona była przez dwa Oddziały Spółki w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane były dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ubiegłym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. zorganizowała akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. W roku bieżącym po raz kolejny akcja zostanie powtórzona na szeroką skalę we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja. Akcja prowadzona jest we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, dzięki czemu najbardziej potrzebujące dzieci otrzymają plecaki „pełne dobrej energii”. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z wyposażeniem, farby, kredki, mazaki, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

PGE Dystrybucja ogłasza postępowanie przetargowe na budowę i wdrożenie systemu AMI
piątek, 20.06.2014 r.

PGE Dystrybucja  ogłasza postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”

18 czerwca br. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” w ramach  realizacji pierwszego etapu budowy inteligentnego systemu pomiarowego


Pierwszy etap budowy systemu AMI w PGE Dystrybucja, zakłada wdrożenie Systemu obsługującego  51 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej, zlokalizowanych w wybranych obszarach sieci dystrybucyjnej na terenie Oddziału Białystok (powiat augustowski) i Oddziału Łódź-Miasto (osiedle mieszkaniowe Retkinia).


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i poprzedzone było Dialogiem Technicznym zrealizowanym w drugiej połowie 2013 roku. Przedmiot Zamówienia obejmuje dwa Zadania: budowę i wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI (Zadanie nr 1)  oraz budowę i wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI (Zadanie nr 2).


W ramach budowy Warstwy Pomiarowej przewidywany jest zakup liczników jednofazowych i trójfazowych energii elektrycznej oraz koncentratorów wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające dwukierunkową transmisję danych z wykorzystaniem technologii PLC.

Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI obejmuje dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnej do funkcjonowania Systemu infrastruktury IT oraz Oprogramowania spełniającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania dotyczące Aplikacji Centralnej. W ramach tego Zadania zbudowany zostanie Moduł Komunikacyjny Systemu AMI odpowiedzialny za efektywną komunikację z koncentratorami i licznikami, jak również  Portal dla odbiorcy energii elektrycznej oraz interfejsy do innych systemów informatycznych PGE Dystrybucja S.A.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A