Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start
 
Wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie biznes - nauka
piątek, 17.10.2014 r.

16 października br. Oddział Lublin PGE Dystrybucja S.A. podpisał umowę o współpracy z trzema lubelskimi uczelniami: Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Dokument sygnowali Andrzej Ścibior, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr. hab. inż. Stanisław Baran, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego oraz prof. dr. hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowa podpisana została w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. dzięki zaangażowaniu inno-brokera Ilony Dąbrowskiej.

Celem ww. porozumienia jest zbudowanie realnego partnerstwa pomiędzy lubelskim biznesem a nauką, a także rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Proponowana współpraca realizowana będzie z dbałością o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń.

Kooperacja tego typu jest także wyjątkowo istotna w kontekście nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej – To bardzo ważne, że będziemy mogli razem ubiegać się o fundusze unijne jako firmy współpracujące – stwierdził prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko.
Andrzej Ścibior podkreślił wagę współpracy biznesu z nauką. - Chcemy rozwijać się poprzez innowacje i jesteśmy zainteresowani nowoczesnymi technologiami powstającymi na lubelskich uczelniach. Dziękuję za podjęcie tej inicjatywy i liczę na wspólne efekty, którymi będziemy mogli się dzielić i chwalić.

Zakończony projekt modernizacyjny w Oddziale Łódź-Teren PGE Dystrybucja
czwartek, 16.10.2014 r.

PGE Dystrybucja zakończony projekt modernizacyjny w Oddziale Łódź-Teren

PGE Dystrybucja zakończyła realizację projektu modernizacji sieci dystrybucyjnej w sześciu powiatach województwa łódzkiego. Efekty zrealizowanego kosztem prawie 14,8 mln projektu odczuje ponad 200 tys. mieszkańców tego regionu.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 110/15kV w wybranych powiatach Województwa Łódzkiego”, był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Całkowite wydatki poniesione w trakcie jego realizacji sięgnęły prawie 14,8 mln zł, z czego prawie 6 mln zł sfinansowano z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Efektem realizacji projektu jest zamontowanie 10 nowych transformatorów 110/15kV o mocy znamionowej 25MVA każdy. Transformatory te zastąpiły stare i znacznie wyeksploatowane jednostki, o mniejszych mocach, w sześciu stacjach elektroenergetycznych 110/15kV usytuowanych w: Opocznie, Rawie Mazowieckiej, Konstantynowie Łódzkim, Łowiczu, Brójcach k/Łodzi i Skierniewicach. Wymianie transformatorów towarzyszyła budowa i przebudowa powiązanych z nimi linii elektroenergetycznych kablowych 15kV. Z danych operatora wynika, że wskaźnik redukcji strat w transformatorach na poziomie projektu osiągnął wartość 63 proc..

Jak podkreśla spółka z efektów przeprowadzonej modernizacji korzysta 62 tys. odbiorców, czyli ok. 200 tysięcy mieszkańców w sześciu powiatach województwa łódzkiego.

Jednocześnie zaznacza, że realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez rozwój infrastruktury technicznej, a także sprzyja ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego, ponieważ zastosowane urządzenia spełniają nowe wymagania przepisów Unii Europejskiej, dotyczące wyższej sprawności i efektywności energetycznej. Projekt realizowany był w latach 2012-2014.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość poprawia bezpieczeństwo Chełma
czwartek, 02.10.2014 r.

Pierwsza inwestycja, o wartości blisko 3 mln zł („Modernizacja pól liniowych 110kV w obiektach pierścienia Chełm w zakresie stacji Chełm Kolejowa”), polega na wymianie wyłączników, napędów odłączników, szaf sterowniczo przekaźnikowych wraz z aparaturą zabezpieczeniową, przebudową starej części rozdzielni 15kV (pola 25-50) na okapturzoną z wymianą zabezpieczeń w stacji Chełm Kolejowa, szaf kablowych wraz z kablami sterowniczymi oraz malowaniem konstrukcji w polach linii 110 kV ww. stacji.

Druga inwestycja, o wartości 2,4 mln zł („Modernizacja pól liniowych 110kV w obiektach pierścienia Chełm w zakresie stacji Chełm Płn–Chełm Płd„) dotyczy wymiany wyłączników, napędów odłączników, szaf sterowniczo przekaźnikowych wraz z aparaturą zabezpieczeniową, szaf kablowych wraz z kablami sterowniczymi oraz malowaniem konstrukcji w polach linii 110 kV ww. stacji.

Realizacja inwestycji poprawi selektywność działania zabezpieczeń przez zmniejszenie czasów własnych działania zabezpieczeń i wyłączania wyłączników. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie nieselektywnych wyłączeń pozbawiających dostaw energii dla dużej liczby odbiorców, poprawiając tym samym pewności zasilania.

Więcej...
 
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A